क्र.सं. शब्द विलोम
1. अमृत विष
2. अथ इति
3. अन्धकार प्रकाश
4. अल्पायु दीर्घायु
5. अनुराग विराग
6. अनुज अग्रज
7. अधिक न्यून
8. अर्थ अनर्थ
9. अतिवृष्टि अनावृष्टि
10. अनुपस्थिति उपस्थिति
11. अज्ञान ज्ञान
12. अनुकूल प्रतिकूल
13. अभिज्ञ अनभिज्ञ
14. अल्प अधिक
15. अनिवार्य वैकल्पिक
16. अगम सुगम
17. अभिमान नम्रता
18. अनुग्रह विग्रह
19. अपमान सम्मान
20. अरुचि रुचि
21. अर्वाचीन प्राचीन
22. अवनति उन्नति
23. अवनी अंबर
24. अच्छा बुरा
25. अच्छाई बुराई
26. अमीर ग़रीब
27. अंधेरा उजाला
28. अर्जित अनर्जित
29. अंत प्रारंभ
30. अंतिम प्रारंभिक
31. अनजान जाना-पहचाना

share this


(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *